โรงแรมกฤษดาดอย รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมกฤษดาดอย รีสอร์ท เชียงใหม่

( Krisdadoi Chiangmai Aprime Resort )
โรงแรมกฤษดาดอย รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : 90หมู่ 4 ถนนหางดง-สะเมิง, บ้านโป่ง หางดง เชียงใหม่รีวิวล่าสุดของโรงแรมกฤษดาดอย รีสอร์ท เชียงใหม่

Very beautiful and peaceful location, very nice tropical garden
Post by Markus,Germany Date May 07,2013

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>