โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมนครพิงค์ พาเลซ เชียงใหม่

( Nakornping Palace Hotel Chiang Mai )
โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 471/9 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000 เชียงใหม่, ไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ