โรงแรมณภัทรา เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมณภัทรา เชียงใหม่

( Napatra Hotel Chiang Mai )
โรงแรมณภัทรา เชียงใหม่ ที่อยู่ : 70/2 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมณภัทรา เชียงใหม่

ต้องกลับไปพักอีกแน่นอน
Post by ชินกฤต ปันทะนะ,ไทย Date Jun 10,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ