โรงแรมภูสันฟ้า เรสซิเด้นท์ เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมภูสันฟ้า เรสซิเด้นท์ เชียงใหม่

( Phusanfha Residence Chiang Mai )
โรงแรมภูสันฟ้า เรสซิเด้นท์ เชียงใหม่ ที่อยู่ : 222 บ้านปง 2 หมู่ 7 ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ