ชีวี วนา สวีท รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยชีวี วนา สวีท รีสอร์ท เชียงใหม่

( Shewe Wana Suite Resort Chiang Mai )
ชีวี วนา สวีท รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : 290,292 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของชีวี วนา สวีท รีสอร์ท เชียงใหม่

Good experience
Post by Elizabeth,London Date Sep 16,2011

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ