เดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ

( The Balcony Chiang Mai Village )
เดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ ที่อยู่ : 12 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50000เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ