โรงแรม ตรีญานนารสธ์ โคโลเนียล เฮ้าส์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ตรีญานนารสธ์ โคโลเนียล เฮ้าส์

( Tri yaan Na Ros Colonial House Chiang Mai )
โรงแรม ตรีญานนารสธ์ โคโลเนียล เฮ้าส์ ที่อยู่ : 156 ถ.วัวลาย ตำบลหายยา, วัวลาย, เชียงใหม่, ไทย 50100รีวิวล่าสุดของโรงแรม ตรีญานนารสธ์ โคโลเนียล เฮ้าส์

สีสันร้อนแรงน่า นอนสุดๆ
Post by Chouchai,Thailand Date Aug 26,2011

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ