ยางคำ วิลเลจ รีสอร์ท เชียงใหม่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยยางคำ วิลเลจ รีสอร์ท เชียงใหม่

( Yaang Come Village Chiang Mai Resort )
ยางคำ วิลเลจ รีสอร์ท เชียงใหม่ ที่อยู่ : 90/3 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของยางคำ วิลเลจ รีสอร์ท เชียงใหม่

Great location
Post by Benjamin ,UK Date Jul 28,2012

Traveller review
9 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ