เชียงราย Tours, Day Trips


Day Trips

เดย์ทริปในเชียงราย
ทัวร์ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี

THB
3,715

ทัวร์

อำเภอเชียงแสน เป็นอำเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ ๕๙ กิโลเมตร โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข ๑๑๐ ที่อำเภอแม่จัน

THB
5,734

ทัวร์เชียงราย

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม "White Temple" ระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่มีกำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งลูกศิษย์ที่สานต่อและทุนทรัพย์ ประชาชนคนไทยต้องหาโอกาสสักครั้งเพื่อมาชมวัดร่องขุ่น งานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ให้ได้

THB
2,935

ทัวร์เเม่สาย

เป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทย ตั้งที่ว่าการที่ตำบลเวียงพางคำ ทิศเหนือจดแม่น้ำสายซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และประเทศพม่า โดยมีด่านชายแดนไทย-พม่าเรียกว่า "ด่านแม่สาย" สามารถผ่านด่านข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าได้โดยมีแม่น้ำสายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ การคมนาคมจากอำเภอเมืองเชียงรายไปอำเภอแม่สายโดยทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน ตอนเชียงราย-แม่สาย) ระยะทาง 63 กิโลเมตร

THB
3,626

โรงเรียนสอนทำอาหารสุวรรณี

Thailand is legendary throughout the world for its excellent cuisine. Now is the chance to learn some of the delicious recipes for yourself and take home your newfound knowledge to impress your family and friends.

THB
519

ทัวร์

ลันเจีย ลอดจ์ เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวประเภทที่พักที่ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกิ่วกาญจ์

THB
662

เที่ยวเชียงราย

สัมผัสประสบการณ์สุดสนุก ท่องเที่ยวทัวร์เชียงราย 1 วัน พาท่านขึ้นดอย ชมวัดสวยงามและมีชื่อเสียง ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ ณ ไร่ชา เที่ยวจัดเต็มใน 1 วัน ไฮไลท์สำคัญ ชมความงามของสามเหลี่ยมทองคำ วัดร่องขุ่น ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (White Temple) วัดร่องเสือเต้นอันวิจิตรงดงาม น่าค้นหา และพาท่านชมหมู่บ้านชาวเขา และวัฒนธรรมชุมชนของชาวเขา

THB
994

ทัวร์เดินป่า

พบการผจญภัยสำรวจป่าเชียงรายที่น่าจดจำ นั่งบนหลังช้างกับควาญช้างที่มีประสบการณ์

THB
3,578

ทัวร์ดอยตุง

สัมผัสทัศนียภาพและบรรยากาศที่รื่นรมย์ อากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ดีกินดีมีความสุข สามารถดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ทำให้ดอยตุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ

THB
3,578

ทัวร์เดินป่าและเที่ยวหมู่บ้านชาวเขา

พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยภูเขาและหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ กิจกรรมการเดินป่าและเที่ยวหมู่บ้านชาวเขานั้น เพื่อเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา การแต่งกาย ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆ อย่าง

THB
2,982