โรงแรมเดอะ มันตรินี่ เชียงราย

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเดอะ มันตรินี่ เชียงราย

( The Mantrini Boutique Resort Chiang Rai )
โรงแรมเดอะ มันตรินี่ เชียงราย ที่อยู่ : 292/13 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมเดอะ มันตรินี่ เชียงราย

Good location and Good service
Post by Naveen Z.,Spain Date Apr 12,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review

โรงแรมเดอะ มันตรินี่ เชียงราย 8 out of 10 From 1,414 Baht (51 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการder-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>