มิลฟอร์ด กอล์ฟคลับ

ค้นหา สนามกอล์ฟ ในประเทศไทย



มิลฟอร์ด กอล์ฟคลับ

มิลฟอร์ด แอนด์ รีสอร์ต เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม ตั้งอยู่บนเส้นทางไปปราณบุรี จากหัวหิน ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ทั้ง 18 หลุมอยู่บนเนินแคบใกล้ชายหาด ทำให้ยากต่อการตีลูกให้อยู่บนแฟร์เวร์

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ