เกาะสมุยซิตี้ทัวร์

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยทัวร์ เที่ยวรอบเกาะสมุย

ทัวร์เกาะสมุย ซิตี้ทัวร์ นมัสการพระใหญ่ เกาะฟาน พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย แวะจุดชมวิว มหัศจรรย์ธรรมชาติ หินตาหินยาย สักการะหลวงพ่อแดงวัดคุณาราม เที่ยวน้ำตกหน้าเมือง

ราคานี้รวม

 • รถรับ-ส่ง โรงแรมในเกาะสมุย
 • สักการะ พระใหญ่, วัดปลายแหลม, หินตา-หินยาย, สักการะหลวงพ่อแดงวัดคุณาราม, น้ำตกหน้าเมือง1, ตลาดหน้าทอน.
 • ขี่ช้าง. (ถ้าเลือกโปรแกรมรวมขี่ช้าง)
 • อาหารกลางวัน. (ถ้าเลือกโปรแกรมรวมอาหารกลางวัน)
 • ประกันอุบัติเหตุ.
 • ไกด์อาชีพ.

ราคานี้ไม่รวม

 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว.
 • ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ.
 • ค่าทิปคนขับรถ หรือค่าทิปไกด์ทัวร์.

บริการรถรับ/ส่ง

 • บริการรถรับส่งตามเส้นทางที่กำหนด กรุณาแจ้งชื่อโรงแรมของคุณให้เราทราบในระหว่างขั้นตอนการจองของคุณ เราจะยืนยันเวลาทางอีเมลอีกครั้ง.
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มบางเส้นทางในเกาะสมุย (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ

 • เด็กอายุระหว่าง 4-10 ปี เเละ สูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร จ่ายในราคาเด็ก.
 • ในกรณีที่การจองของคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อคุณแสดงตั๋วที่หน้าเคาเตอร์ (เช่นอายุเด็กความสูงของเด็กจำนวนคนและอื่น ๆ ) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง / Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน.

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้

 • กรุณาลงมารอที่ล็อบบี้อย่างน้อย 15 นาที ล่วงหน้า ก่อนเวลารถมารับไกด์จะรอท่านอยู่ที่ล็อบบี้ได้เพียง 10 นาที หลังจากเวลาที่นัดหมายกันไว้ ในกรณีที่ไกด์หาท่านไม่พบหรือติดต่อท่านไม่ได้ คณะทัวร์จะออกเดินทางตามกำหนดการ และท่านจะไม่สามารถขอรับเงินค่าทัวร์คืนได้สำหรับทัวร์ที่ท่านพลาดเวลารถรับ
 • กรุณานำโลชั่นกันแดด, แว่นกันแดดและหมวกติดตัวไปด้วย
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพการจราจร/ หรือ สภาพอากาศ.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ