มานะไทย รีสอร์ท เกาะสมุย (ชื่อเดิม บัดดี้ โอเรียนทัล เกาะสมุย)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยมานะไทย รีสอร์ท เกาะสมุย (ชื่อเดิม บัดดี้ โอเรียนทัล เกาะสมุย)

( Manathai Koh Samui (Formerly Buddy Oriental Samui Beach Resort) )
มานะไทย รีสอร์ท เกาะสมุย (ชื่อเดิม บัดดี้ โอเรียนทัล เกาะสมุย) ที่อยู่ : 173/41 หมู่.4 ถนนรอบเกาะ มาเร็ต, ละไม, เกาะสมุย 84310รีวิวล่าสุดของมานะไทย รีสอร์ท เกาะสมุย (ชื่อเดิม บัดดี้ โอเรียนทัล เกาะสมุย)

Good location
Post by Leung,Singapore Date Feb 23,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ