ศาลา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยศาลา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา

( SALA Samui Resort and Spa )
ศาลา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : 10/9 หมู่ 5 บ้านไผล่ลาม บ่อผุด เชิงมน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของศาลา สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา

Best hotel in Samui
Post by Alon,Israel Date Oct 25,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>