สมุย คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยสมุย คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

( Samui Cliff View Resort and Spa )
สมุย คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : 211/1 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของสมุย คลิฟ วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

Very comfortable, spacious bungalows situated in beautiful tropic garden
Post by Maria,Moscow, Russia Date Jun 22,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ