โรงแรมฮาวดี้ รีแล็คซิ่ง

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมฮาวดี้ รีแล็คซิ่ง

( Howdy Relaxing Hotel Krabi )
โรงแรมฮาวดี้ รีแล็คซิ่ง ที่อยู่ : 20 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมฮาวดี้ รีแล็คซิ่ง

Rooms not like on the pictures
Post by ,Germany Date Jan 07,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ