โรงแรมพี พี คาสิตา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพี พี คาสิตา

( P.P. Casita Krabi )
โรงแรมพี พี คาสิตา ที่อยู่ : 125/89 หมู่ที่ 7 ต. อ่าวนางเกาะพีพี อ. เมือง จ. กระบี่ 81000รีวิวล่าสุดของโรงแรมพี พี คาสิตา

A bit old room but ok in service
Post by Snowyricher,Leicester...UK Date Mar 14,2012

Traveller review
6 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ