กระบี่ ทิพา รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกระบี่ ทิพา รีสอร์ท

( Krabi Tipa Resort )
กระบี่ ทิพา รีสอร์ท ที่อยู่ : 121/1 หมู่ 2 อ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่รีวิวล่าสุดของกระบี่ ทิพา รีสอร์ท

Lovely hotel
Post by Britney,Monaco Date Jul 30,2012

Traveller review
6 Reviews
See all review

กระบี่ ทิพา รีสอร์ท 7 out of 10 From 1,697 Baht (61 USD) 6 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ