โรงแรมซิตี้ กระบี่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมซิตี้ กระบี่

( City Hotel Krabi )
โรงแรมซิตี้ กระบี่ ที่อยู่ : 15/2-4 ซอยมหาราช 10 ถนนสุคนธ์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ประเทศไทย

ค่อนข้างแย่,5รีวิวล่าสุดของโรงแรมซิตี้ กระบี่

Good location
Post by Lina,Singapore Date Aug 09,2010

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมซิตี้ กระบี่ 5 out of 10 From 490 Baht (16 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ