โรงแรมพระนาง ลันตา กระบี่

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพระนาง ลันตา กระบี่

( Phra Nang Lanta Krabi )
โรงแรมพระนาง ลันตา กระบี่ ที่อยู่ : 139 ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ่, อ่าวบากันเตียง, เกาะลันตา กระบี่ 81150 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ