หนุมานนคร ศาลายา

ค้นหา เดย์ทริป ในประเทศไทยหนุมานนคร ศาลายา

หนุมานนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 18 ไร่ ของโครงการ The Salaya ใรเขตตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณทล จังหวัดนครปฐม ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้ศิลปะไทยโบราณ เช่นการระบายสีหน้ากากโขน การปั้นและระบายสีเครื่องปั้นเซรามิค การพับใบบัว เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถที่จะเลือกชมการแสดงแบบต่างๆ เช่นการแสดงโขน การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงคาบาเร่ต์ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก

ราคานี้รวม

 • ค่าเข้าชมและเรียนรู้ศิลปะไทยโบราณ
 • ชมการแสดงต่างๆ (ตามตัวเลือกที่ท่านได้เลือกไว้)
 • อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น (ตามตัวเลือกที่ท่านได้เลือกไว้)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ทิป เป็นต้น
 • รถรับ-ส่ง จาก / ถึงหนุมานนคร ศาลายา
 • บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมนี้

หมายเหตุ

 • เด็กที่มีส่วนสูง 80-120 ซม. จะถูกคิดในราคาเด็ก
 • เด็กที่มีส่วนสูงมากกว่า 120 ซม. จะถูกคิดในราคาผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 80 ซม.
 • หนุมานนครเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ปิดทุกวันจันทร์
 • เวลาเปิดให้บริการ 09.00 - 18.00 น.
 • ในกรณีใดก็ตามที่การจองของท่านไม่ตรงกับความเป็นจริงในวันที่ท่านไปใช้บริการ (เช่นอายุเด็ก ความสูงของเด็ก จำนวนคนและอื่น ๆ) ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนใช้บริการ ทาง Hotels2thailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนที่ไม่ตรงกับความจริง

วิธีใช้ voucher

 • ท่านจะต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
 • ท่านสามารถโชว์ Voucher ต่อพนักงานที่เค้าเตอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ง Voucher อาจจะถูกพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษหรือท่านอาจจะโชว์ Voucher บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อทำการเข้าเยี่ยมชม หรือแลกเป็นตั๋วตัวจริงก่อนเข้าใช้บริการ
 • ท่านที่ทำการจองและได้รับ Voucher ยืนยัน จะต้องโชว์บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่มีรูปภาพใบหน้าของท่าน และในตัว Voucher จะต้องมีหมายเลขของ Voucher นั้นๆ
 • Voucher สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วิธีเดินทางไปหนุมานนคร ศาลายา

 • หนุมานนคร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางออกที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นข้ามทางรถไฟ หนุมานนครจะอยู่ติดกับอาคารเทศบาลตำบลศาลายา
 • ที่อยู่: 88/8 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

เวลาแสดงโขน

 • แสดงที่โรงละครถ้ำนาคา มีการแสดง 3 รอบ / วัน (เวลาแสดงทั้งหมด 60 นาที)
 • เวลาแสดง: 10.00-11.00 น., 15.00-16.00 น., 17.00-18.00 น.

เวลาแสดงหุ่นละครเชิดโจหลุยส์

 • แสดง ณ โรงละครนครสนุก มีการแสดงวันละ 1 รอบ (เวลาแสดงทั้งหมด 60 นาที)
 • เวลาแสดง: 14.00-15.00 น.

เวลาแสดงคาบาเร่ต์

 • แสดง ณ โรงละครนครสนุกและแคทวอล์คคลับ มีการแสดง 3 รอบ / วัน (ใช้เวลาแสดงทั้งหมด 60 นาที)
 • เวลาแสดง: 12.00-13.00 น., 16.00-17.00 น., 19.00-20.00 น.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ