โรงแรม เบเวอร์ลี่ พลาซ่า

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เบเวอร์ลี่ พลาซ่า

( Hotel Beverly Plaza Pattaya )
โรงแรม เบเวอร์ลี่ พลาซ่า ที่อยู่ : 59/35 พัทยาใต้,เมืองพัทยา, ชลบุรี ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม เบเวอร์ลี่ พลาซ่า

Adequate accomodations on short notice
Post by Kerry Carr,Cleveland ,Ohio USA Date Feb 16,2013

Traveller review
18 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ= true;/* ]]> */