โลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา

( Loma Resort & Spa Pattaya )
โลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : 193 หมู่ 5 ซอยวงศ์อำมาตย์ นาเกลือ-บางละมุง พัทยา ไทยรีวิวล่าสุดของโลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา

United Kingdom
Post by Mr Joseph Betty,UK Date May 15,2014

Traveller review
18 Reviews
See all review

โลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา 7 out of 10 From 1,852 Baht (67 USD) 18 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>