พัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช (ดี-บีช พัทยา)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช (ดี-บีช พัทยา)

( Pattaya Discovery Beach Hotel (D-Beach Pattaya) )
พัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช (ดี-บีช พัทยา) ที่อยู่ : 489 ซอย 6/1 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา ถนนเลียบชายหาด พัทยา ชลบุรี 20260

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของพัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช (ดี-บีช พัทยา)

Great loction
Post by kader,France Date Dec 28,2012

Traveller review
4 Reviews
See all review

พัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช (ดี-บีช พัทยา) 8 out of 10 From 2,463 Baht (82 USD) 4 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ