โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ

( Royal Cliff Beach Terrace Pattaya )
โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ ที่อยู่ : 353 ถนนพระตำหนัก หมู่ 12 เมืองพัทยา ชลบุรี ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ

super hotel
Post by hermann wettmer,switzerland Date Jun 01,2011

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ