โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป

( Royal Cliff Beach Hotel )
โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป ที่อยู่ : 353 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง ชลบุรี

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป

Excellent and comfort hotel with best hospitality
Post by michael cheang,Singapore Date Dec 27,2012

Traveller review
16 Reviews
See all review

โรงแรมรอยัล คลิฟ กรุ๊ป 8 out of 10 From 3,364 Baht (121 USD) 16 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ