อินน์ เฮ้าส์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยอินน์ เฮ้าส์

( Inn House Pattaya )
อินน์ เฮ้าส์ ที่อยู่ : 322/1 ถนนเลียบชายหาด พัทยาซอย 13 ถนนเลียบชายหาด พัทยา ไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของอินน์ เฮ้าส์

Good Location to stay
Post by Lee Wong Xi,Singapore Date Dec 27,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review

อินน์ เฮ้าส์ 8 out of 10 From 1,189 Baht (40 USD) 2 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ