โรมิโอ พาเลส

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรมิโอ พาเลส

( Romeo Palace Hotel Pattaya )
โรมิโอ พาเลส ที่อยู่ : 500/20 - 21 ซอย 18 ถนนพัทยาเหนือ เมืองพัทยา ชลบุรี ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรมิโอ พาเลส

not bed to stay
Post by Paul T.,Germany Date Jul 30,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรมิโอ พาเลส 7 out of 10 From 613 Baht (20 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ