สบาย รีสอร์ท พัทยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยสบาย รีสอร์ท พัทยา

( Sabai Resort Pattaya )
สบาย รีสอร์ท พัทยา ที่อยู่ : 78/20 หมู่ 9 ซอย2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20150 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของสบาย รีสอร์ท พัทยา

Good hotel for the money,
Post by H.J.K.,Holland, Rotterdam Date Jul 19,2013

Traveller review
17 Reviews
See all review

สบาย รีสอร์ท พัทยา 8 out of 10 From 1,179 Baht (40 USD) 17 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ