เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ชื่อเดิมโรงแรมทาวน์ อินน์ ทาวน์ พัทยา)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ชื่อเดิมโรงแรมทาวน์ อินน์ ทาวน์ พัทยา)

( First Pacific Hotel & Convention Pattaya (Formerly Town In Town Hotel) )
เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ชื่อเดิมโรงแรมทาวน์ อินน์ ทาวน์ พัทยา) ที่อยู่ : 206 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20260รีวิวล่าสุดของเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ชื่อเดิมโรงแรมทาวน์ อินน์ ทาวน์ พัทยา)

Good budget hotel
Post by Ng,Taiwan Date Dec 06,2011

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ