โรงแรมเวลคัม พลาซ่า

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเวลคัม พลาซ่า

( Welcome Plaza Hotel Pattaya )
โรงแรมเวลคัม พลาซ่า ที่อยู่ : 213 ถนนพัทยา สาย 2, อ. บางละมุง, พัทยากลาง, พัทยา, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมเวลคัม พลาซ่า

excellent location with good B.Fast...
Post by abdul sattar,khi Pakistan Date Mar 26,2014

Traveller review
12 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการt>