ซี แอนด์ เอ็น คอเขา บีช รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยซี แอนด์ เอ็น คอเขา บีช รีสอร์ท

( C&N Kho Khao Beach Resort )
ซี แอนด์ เอ็น คอเขา บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 89 หมู่ 3 เกาะคอเขา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของซี แอนด์ เอ็น คอเขา บีช รีสอร์ท

Room with views of Andaman Sea..
Post by Chan L.,Singapore Date Jun 15,2009

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ