โรงแรมอัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต

( Allamanda Laguna Phuket Hotel )
โรงแรมอัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต ที่อยู่ : 29 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล, บางเทา/ลากูน่า, ภูเก็ต, ไทย 83110

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมอัลลามันดา ลากูน่า ภูเก็ต

Good location and Good service
Post by Leubner M.,Australia Date Jul 31,2012

Traveller review
23 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการN&script=0"/>