โรงแรมบาย เดอะ ซี ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทย



โรงแรมบาย เดอะ ซี ภูเก็ต

( BY The Sea Phuket )
โรงแรมบาย เดอะ ซี ภูเก็ต ที่อยู่ : 7/6 หมู่ 6 ซอยบ่อแร่ หาดเขาขาด ตำบลวิชิต อำเภอเมือง , แหลมพันวา, ภูเก็ต, ไทย

ค่อนข้างดี,8



รีวิวล่าสุดของโรงแรมบาย เดอะ ซี ภูเก็ต

On the Beach
Post by Geraldine Louise Driver,Melbourne, Australia Date Jun 03,2014

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรมบาย เดอะ ซี ภูเก็ต 8 out of 10 From 1,414 Baht (51 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ



" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>