โบ๊ทลากูน รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโบ๊ทลากูน รีสอร์ท

( Boat Lagoon Resort Phuket )
โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ที่อยู่ : 22/1 ม.2 ถนน เทพกษัตรี อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต 83000 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโบ๊ทลากูน รีสอร์ท

Nice place to stay
Post by Rainer van de Stolpe,Germany Date Jun 14,2010

Traveller review
17 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>