โรงแรมซีซี ไฮเวย์ ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมซีซี ไฮเวย์ ภูเก็ต

( CC's Hideaway Hotel Phuket (Formerly C.C. Bloom's Hotel) )
โรงแรมซีซี ไฮเวย์ ภูเก็ต ที่อยู่ : 84/21 ถนนปฏัก ซอย 10, กะตะ, ภูเก็ต, 83200

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรมซีซี ไฮเวย์ ภูเก็ต

One of the best ones so far..!
Post by elin & maria,Umea, Sweden Date Feb 20,2009

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการonversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>