เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท

( Centara Kata Resort Phuket )
เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ที่อยู่ : 54 ถ.เกศขวัญ อ.เมือง, กะตะ, ภูเก็ต, ไทยรีวิวล่าสุดของเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท

Excellent resort but very isolating experience for singles
Post by Ms O´Donovan,Ireland Date Feb 04,2008

Traveller review
6 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการonversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>