ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต

( Holiday Inn Resort Phuket )
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ที่อยู่ : 52 ถนนทวีวงษ์, หาดป่าตอง, ภูเก็ต,ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต

Excellent location
Post by Brigitte N.,Germany Date Jul 31,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ