กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกะตะ ปาล์ม รีสอร์ท

( Kata Palm Resort Phuket )
กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท ที่อยู่ : 60 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต, ไทย 83100รีวิวล่าสุดของกะตะ ปาล์ม รีสอร์ท

The location was ideal
Post by Wong L.,China Date Sep 01,2011

Traveller review
10 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการonversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>