โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทย



โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

( Novotel Phuket Resort )
โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท ที่อยู่ : 282 ถนน พระบารมี, ป่าตอง, ภูเก็ต, ไทย



รีวิวล่าสุดของโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

Good location
Post by Patrick,London Date Nov 11,2011

Traveller review
9 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ