ปริ้นท์ กมลา รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยปริ้นท์ กมลา รีสอร์ท

( Print Kamala Resort Phuket )
ปริ้นท์ กมลา รีสอร์ท ที่อยู่ : 74/8 ม.3 หาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ 83150 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของปริ้นท์ กมลา รีสอร์ท

Beautiful peaceful hotel
Post by Andrew Griffiths,Bristol, UK Date Jun 23,2006

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>