โรงแรม สินทวี ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม สินทวี ภูเก็ต

( Sinthavee Hotel Phuket )
โรงแรม สินทวี ภูเก็ต ที่อยู่ : 85-91 ถนนพังงา ภูเก็ต 83000 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม สินทวี ภูเก็ต

Good location
Post by Pom,Thailand Date Apr 21,2010

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>