โรงแรม ซี แอนด์ เอ็น ป่าตอง

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ซี แอนด์ เอ็น ป่าตอง

( C&N Hotel Patong Phuket )
โรงแรม ซี แอนด์ เอ็น ป่าตอง ที่อยู่ : 151 ถ.ราชอุทิศ 200 ปี หาดป่าตอง ภูเก็ต 83150

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม ซี แอนด์ เอ็น ป่าตอง

Good hotel with excellent location
Post by Alvin,Kuala Lumpur, Malaysia Date Mar 19,2014

Traveller review
30 Reviews
See all review

โรงแรม ซี แอนด์ เอ็น ป่าตอง 8 out of 10 From 1,037 Baht (34 USD) 30 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ