กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา

( Karon Phunaka Resort & Spa Phuket )
กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : 22/1 ถนนปฎัก ซอย 22, กะรน, ภูเก็ต, ไทย 83100

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของกะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Good hotel
Post by Kimberly ,United Kingdom Date Jul 31,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review

กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา 9 out of 10 From 4,783 Baht (157 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ