เมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์

( Metadee Resort and Villas Phuket )
เมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ที่อยู่ : 37 ซอยนาใน1 ต.ตลาดใหญ่, กะตะ, ภูเก็ต, ไทย 83000

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของเมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์

Fantasic Resort
Post by Ann Carlsson,Brisbane, Australia Date Feb 17,2012

Traveller review
5 Reviews
See all review

เมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ 8 out of 10 From 7,132 Baht (234 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ