โรงแรมมาลิน ป่าตอง ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมมาลิน ป่าตอง ภูเก็ต

( Malin Patong Hotel Phuket )
โรงแรมมาลิน ป่าตอง ภูเก็ต ที่อยู่ : 34/42-49 ถนน ประชานุรักษ์, ป่าตอง, ภูเก็ต, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมมาลิน ป่าตอง ภูเก็ต

Nice
Post by Ratino,Brazil Date Jun 15,2011

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ