ศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

( SALA Phuket Resort and Spa )
ศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ : 333 หมู่ 3 หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Great place to stay
Post by Susan,Austria Date Jul 15,2012

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ