โรงแรมเซเว่น ซี

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเซเว่น ซี

( Seven Seas Hotel Phuket )
โรงแรมเซเว่น ซี ที่อยู่ : เลขที่ 3 ซอยพระบารมี 4 (ซอยเดียวกันกับโรงแรมโนโวเทล ป่าตอง) ถ.พระบารมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ตรีวิวล่าสุดของโรงแรมเซเว่น ซี

Small but good
Post by Alan,Belgium Date Oct 19,2011

Traveller review
6 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ