ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต

( Tinidee Golf Resort at Phuket )
ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต ที่อยู่ : 42 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม อ.กะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต

Quite convenient and clean
Post by Pracha,Bangkok,Thailand Date Jul 15,2012

Traveller review
7 Reviews
See all review

ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต 8 out of 10 From 1,019 Baht (33 USD) 7 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ