โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต

( Twinpalms Hotel Phuket )
โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต ที่อยู่ : 106/46 หมู่3 ถนนหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต

Good location
Post by Seno Q.,Italy Date Jul 31,2012

Traveller review
14 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ